Janny Tijsseling


praktijkhouder
Algemeen fysiotherapeute

  • Klachten veroorzaakt door spataderen, o.a. bij zwangeren
  • Looptraining bij perifeer vaatlijden
  • Dry Needling
  • Medical Taping Concept

Tevens sinds 1986 gevestigd als fysiotherapeute te Hei en Boeicop.